Super:Bit for 6. trinn

Nå er det Bærum sin tur til å få glede av programmeringssatsingen Super:Bit

Vitenparken står ansvarlig for å tilby alle skoleeiere i Akershus (nå en del av Viken) lærerkurs, elevkurs, programmeringsutstyr og nettbasert oppfølging. Satsningen er en del av Udir sin satsning – Den teknologiske skolesekken – men har gjennom støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og samarbeid med Lær Kidsa Koding og NRK blitt til noe større, nemlig super:bit.

Dette får skolene som deltar:

 • Et tre-timers lærerkurs til minst to lærere fra hver skole.
 • Et to-timers elevkurs for alle elever på 6. trinn.
 • En utstyrspakke med programmeringsutstyr for å fortsette satsningen på egen skole.
 • Nettressurser og oppfølging fra Vitensenterforeningen og Vitenparken.

For å delta på super:bit-satsningen kreves følgende:

 • Hver skole må stille med minst to lærere på dette tre-timers lærerkurset.
  • Skolene kan stille med flere lærere, hvis dette er ønskelig. Alle må melde seg på her i kursportalen.

Lærerne som velges ut til å delta på kurset hjelper til ved å:

 • Sørge for at to lærere deltar på lærerkurset (også ved sykdom/fravær) og følger opp satsningen på egen skole.
 • Gjennomføre forarbeidet på egen skole (totalt ca. 60-90 minutter).
 • Delta på super:bit-oppdraget (elevkurset) sammen med 6.-klasse på egen skole.
 • Sørge for et rom på skolen med nok gulvplass og en skjerm for gjennomføring av super:bit-oppdraget.
 • Dele elevene i par på forhånd, hvis det er behov for dette.

OBS! Datoer for gjennomføring av elevkurs på hver enkelt skole:

Trykk her for å se når elevkurset gjennomføres for dine 6. trinnselever.

Mer informasjon fra Vitensenteret:

Trykk her for mer informasjon.

Bilde fra vitensenter.no