Modul 2: Programmering i læreplanen

Med fagfornyelsen er programmering blitt en del av læreplanen. Programmering er ikke et eget fag, men en integrert del i fire fag. Matematikkfaget har hovedansvaret for programmeringen. I matematikk finner du kompetansemål i programmering på alle trinn. I tillegg har naturfag, kunst og håndverk og musikk kompetansemål i programmering. Når programmeringen er lagt inn i kompetansemålene og ikke som et eget fag, betyr det at programmering skal være en integrert del av disse fire fagene.

Kompetansemål i matematikk etter 7. trinn:

  • «Bruke programmering til å utforske data i tabellar og datasett»

I naturfag finner vi dette kompetansemålet for mellomtrinnet:

  • «Utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen»

Arbeidet med programmering bør preges av kreativitet og skaperglede, ikke bare at elevene følger ferdige oppskrifter for programmer.