Modul 2: Underveisvurdering

Fagøkt om underveisvurdering

Trykk her for å se professor Henning Fjørtoft fra NTNU snakke om underveisvurdering.

Etter at dere har sett filmen, kan dere snakke om disse refleksjonsspørsmålene i profesjonsfellesskapet:

  • Hva legger du i begrepet underveisvurdering?
  • Vil du si at kartleggingsprøver og lignende er en del av underveisvurderingen?
  • Bruker du begrepene formativ/summativ vurdering eller vurdering for/av læring? Hvordan henger dette sammen med underveisvurdering for deg?