Modul 3: Baklengs planlegging

Fagøkt om baklengs planlegging

Klikk her for å se professor Henning Fjørtoft fra NTNU snakke om baklengs planlegging.

Etter at dere har sett filmen, kan dere drøfte disse spørsmålene i profesjonsfellesskapet:

  • Hvordan blir dine elever kjent med de faglige forventningene i fagene dine?
  • Har du et element av baklengs planlegging i din praksis? Skjer det individuelt eller i fellesskap?
  • Hvordan samarbeider dere på din skole om prinsipper for vurdering, og hvilken rolle har eventuelt lederne i dette arbeidet?