Book Creator

Multimodale tekster på en enkel og brukervennlig måte.

Book Creator

I Book Creator kan elevene enkelt lage multimodale bøker med tekst, lyd, bilde og video. Her er det mange muligheter for å justere layout, og elevene kan være kreative på flere måter.

Slik ser appen ut i Catalog:

Elevene kan starte en bok med blanke ark og legge inn alt innholdet selv, eller læreren kan ha laget en mal på forhånd som elevene skal videreutvikle. Noen oppretter en bok i BookCreator for hvert fag, og lar elevene legge inn innhold gjennom året slik at de etter hvert har laget sine egne fyldige fagbøker.

Filmen under gir en introduksjon til BookCreator:

Oppgave: Lag en bok i BookCreator, for eksempel «Boken om meg» hvor du forteller litt om deg selv. Prøv ut de ulike funksjonene, så du blir kjent med mulighetene som ligger under de to knappene +tegnet og sirkelen med i inni.