Lingdys

Lese- og skrivestøtte for enkelte elever.

Lingdys

Enkelte elever har behov for ytterligere lese- og skrivestøtte. Gjennom NAV kan de få aktiviseringsnøkkel og lisens til Lingdys. Lærere og spesialpedagoger kan få veilederlisens ved å sende en mail til support@lingit.no. Denne varer i 180 dager og fornyes ved at du sender en ny mail.

Se leverandørens hjemmeside for instruksjonsvideoer hvis dette er aktuelt for noen av dine elever.