Modul 2: Skape tekst

Med digital teknologi ser vi at elevene skaper multimodale tekster. De kombinerer ofte bokstaver, lyd, bilder og video i samme tekst. I tillegg får de mulighet til lydstøtte ved at bokstaver, ord og setninger leses opp mens de skriver. På nettbrettet har vi flere apper som kan brukes i skrivearbeid. Trykk deg gjennom fanene under, se filmene og gjør oppgavene, så du blir kjent med GraphoGame, Skoleskrift 2, Book Creator, Pages og IntoWords.

Lesespillet GraphoGame

Elever fra 1. – 4. trinn har appen GraphoGame, i Catalog. Målet med spillet er at barnet skal få sikker kunnskap om bokstav og bokstavlyd. Gjennom en rekke nivåer, går spilleren gradvis videre til korte og etter hvert lengre ord. Appen er utviklet av forskere ved Universitetet i Jyväskylä i Finland og det er laget i en norsk versjon i forbindelse med På Sporet-prosjektet.

Elevene kaller ofte appen for gg. Slik ser appikonet ut i Catalog:

Digitale lesespill kan være motiverende og lærerike, men lesespill er ingen mirakelløsning. Lesesenteret i Stavanger skriver at spillene må brukes på riktig måte for at elevene skal ha noe igjen for dem. Trykk her for å lese gode råd fra Lesesenteret.

Oppgaver for deg som skal undervise i grunnleggende lese- og skriveopplæring:

1. Installer GraphoGame fra Catalog og gjør deg kjent med appen.

2. Les rådene fra Lesesenteret over.

3. Hvordan kan du legge til rette for at elevene dine bruker appen på en hensiktsmessig måte? Reflekter og noter deg noen punkter.

Skoleskrift 2

Skoleskrift 2 passer godt for de yngste elevene. Her får de lest opp bokstavlyden til en og en bokstav mens de skriver. Det er få valg når det gjelder farger og skrifttype. Elevene kan sette inn ett bilde i teksten, men ikke flere.

Slik ser appen ut i Catalog:

Vi ser at de yngste elevene har glede av skrive tekst på denne måten. En 5-åring som kanskje ikke har utviklet finmotorikk til å holde blyanten riktig, har likevel mye å fortelle, og kan skape meningsfulle ord og setninger med tastatur og lydstøtte. Husk at elevene må ha høretelefoner lett tilgjengelig og oppmuntre dem til å bruke lydstøtten mens de skriver. Du som lærer bør også ha lydstøtten på når du modellerer for elevene.

Oppgaver for deg som skal jobbe på 1. og 2. trinn eller med eldre elever som kan ha nytte av Skoleskrift 2:

1. Installer Skoleskrift 2 fra Catalog og gjør deg kjent med den ved å skrive litt tekst og sette inn et bilde.

2. Utforsk justeringsmulighetene du får tilgang til ved å trykke på pennen og tannhjulet øverst til høyre.

Trykk her for å se en film om hvordan man kan arbeide med den grunnleggende lese- og skriveopplæringen, blant annet med Skoleskrift 2.

Book Creator

I Book Creator kan elevene enkelt lage multimodale bøker med tekst, lyd, bilde og video. Her er det mange muligheter for å justere layout, og elevene kan være kreative på flere måter.

Slik ser appen ut i Catalog:

Elevene kan starte en bok med blanke ark og legge inn alt innholdet selv, eller læreren kan ha laget en mal på forhånd som elevene skal videreutvikle. Noen oppretter en bok i BookCreator for hvert fag, og lar elevene legge inn innhold gjennom året slik at de etter hvert har laget sine egne fyldige fagbøker.

Filmen under gir en introduksjon til BookCreator:

Oppgave: Lag en bok i BookCreator, for eksempel «Boken om meg» hvor du forteller litt om deg selv. Prøv ut de ulike funksjonene, så du blir kjent med mulighetene som ligger under de to knappene +tegnet og sirkelen med i inni.

Pages

Pages er et skriveverktøy som på mange måter tilsvarer Word, som du kanskje er kjent med fra pc.

Slik ser appikonet til Pages ut:

Mange liker å bruke Pages når de skal skrive lengre tekster. Her finnes det mange muligheter for formatering av teksten. I appen finner du også flere maler du kan ta utgangspunkt i. Se filmen under for en introduksjon til Pages.

Oppgave: Lag en tekst i Pages, lignende eksempelet med Edvard Munch i filmen.

IntoWords

Som dere har sett tidligere, får elevene bokstavlyd og setninger opplest mens de skriver i appen Skoleskrift 2. Denne funksjonaliteten er ikke innebygget i Book Creator og Pages. Behovet for lydstøtte i slike apper kan dekkes med IntoWords tastatur. IntoWords er både en egen app og et tastatur. Alle elevene i bærumsskolen har tilgang til Intowords. Elever på barneskolen har lydstøtte i norsk og engelsk, mens elever på ungdomsskolen har flere språk i tillegg.

Slik ser IntoWords ut i Catalog:

Først må brukeren laste ned appen Intowords fra Catalog. Så åpner man appen og logger inn med skolelogin og Feide brukernavn og passord. Deretter kan man gå til nettbrettets Innstillinger – Generelt – Tastatur – Tastaturer – Legg til nytt tastatur – legge til Intowords tastaturet og gi det full tilgang. Da kan man bruke IntoWords tastatur og få lydstøtte i alle apper hvor vanlig tastatur er tilgjengelig.

Under kan du se en film fra leverandøren Vitec MV.

 

Hvis du ønsker flere filmer og mer informasjon om IntoWords kan du se leverandørens hjemmeside.

 

Lingdys

Enkelte elever har behov for ytterligere lese- og skrivestøtte. Gjennom NAV kan de få aktiviseringsnøkkel og lisens til Lingdys. Lærere og spesialpedagoger kan få veilederlisens ved å sende en mail til support@lingit.no. Denne varer i 180 dager og fornyes ved at du sender en ny mail.

Se leverandørens hjemmeside for instruksjonsvideoer hvis dette er aktuelt for noen av dine elever.