Modul 6: Apper til matematikk

Apper der elevene produserer innholdet selv egner seg i mange fag, inkludert matematikk. Elevene kan for eksempel lage filmer der de forklarer noe eller multimodale tekster som viser matematisk kunnskap. I tillegg har vi en del apper i Catalog som er mer konkret rettet mot matematikkfaget. I denne modulen vil vi gi deg en oversikt over disse.

Apper til mengdetrening

Se filmen for å få oversikt over hvilke apper elevene har tilgjengelig for mengdetrening i matematikk:

 

Oppgave:

– Last ned og arbeid litt med minst en av mengdetreningsappene du så i filmen.

Reflekter:

– På hvilken måte kan slike apper brukes for å bidra til motivasjon og læring?
– Hva tenker du man bør være ekstra bevisst på for at disse appene skal bidra til læring på en god måte?

Apper som halvkonkreter

Se filmen for å få oversikt over apper i kategorien halvkonkreter:

 

Oppgave:

– Last ned og gjør deg kjent med minst en av halvkonkretappene du fikk presentert i filmen.

Reflekter:

– Hvilken rolle tenker du at slike digitale halvkonkreter bør ha i matematikkundervisningen?

GeoGebra og Numbers

Vi har også to store matematikkapper som er såpass omfattende at det pleier å settes opp egne kurs i bruken av dem. Vi går derfor ikke dypt inn på disse nå, men informerer om at de er der i Catalog.

GeoGebra – et dynamisk matematikkprogram for å konkretisere og å visualisere blant annet geometri, algebra, funksjoner og statistikk.

Numbers – et regnearkprogram som på mange måter tilsvarer Excel, for dem som er kjent med det.

Ofte tenker man at Numbers passer godt for eldre elever, men her ser dere et eksempel for de yngre. Det er satt på trinnkontroll i cellene, slik at elevene kan trykke på piltaster for å justere antall når de går rundt på skolen og spør medelever om hva som er deres yndlingsdyr. Søylediagramet er koblet til tabellen og elevene kan se hvordan søylene endrer seg når de endrer verdiene i tabellen.